wrzesień 2016

Młodzi przedsiębiorcy Pisząc o młodych przedsiębiorcach nie odnoszę się do wieku lecz do praktyki w branży samozatrudnienia. Model ten staje się coraz bardziej popularny. Nawet jeśli nie mamy oryginalnego pomysłu na swój biznes to bardzo często zakłada się działalność gospodarczą, aby współpracować ze swoim byłym pracodawcą na zasadzie B2B. Dlaczego…

Read More

Czym w ogóle jest leasing Jest to umowa cywilnoprawna, w której występują dwie strony umowy – leasingodawca, czyli finansujący, a więc firma leasingowa oraz korzystający, czyli leasingobiorca – klient. Leasingodawca przekazuje klientowi prawo do korzystania z jednego lub kilku środków trwałych na pewien, uzgodniony w umowie, czas. Oczywiście, nie ma…

Read More