Czy warto zainwestować w przenośniki

przenośniki

Charakterystyka

Najlepiej zacząć od omówienia charakterystyki przenośników i tego, do czego one służą. Po pierwsze występują one w różnych modelach i służą do transportowania produktów, półproduktów itd. wewnątrz magazynu, hali produkcyjnej lub centrum dystrybucyjnego (np. firmy kurierskiej). Pozwalają na zwiększenie płynności przepływu towarów, a co za tym idzie zwiększenie efektywności i szybkości prac wykonywanych na magazynie. Zgodnie z definicją są to urządzenia transportu bliskiego, które przeznaczone są głównie do transportowania materiałów sypkich i określonych ładunków trwałych po torze. Przenośniki występują w różnych formach i niektóre przeznaczone są do jednego typu towarów inne do drugiego. Co ważne, większość przenośników można ze sobą łączyć.

Kiedy zainwestować

Zacznijmy od dużych magazynów. Większość z nowoczesnych magazynów jest w jakimś stopniu zautomatyzowana. I to właśnie tam bardzo dobrym dodatkiem będą przenośniki. Pozwolą one na znaczące przyspieszenie prac na magazynie i ograniczenie używania maszyn i urządzeń do przenoszenia towarów na stosunkowo duże dystanse. Takie przenośniki można zamontować z punktu odbioru towarów do punktu, w którym są one odbierane i przenoszone na odpowiednie półki, a także z tego punktu do punktu odbioru. Po drodze może znajdować się stanowisko do katalogowania przemieszczających się towarów, a po drugiej stronie do księgowania, że towary zostały odebrane. Jednak przenośniki mogą też się przydać w innych dużych magazynach, które nie są zautomatyzowane. Oczywiście, ułatwią one prace jednak nie będzie to aż tak korzystne jak w magazynach zautomatyzowanych. Przenośniki montowane w małych magazynach czy archiwach raczej nie mają racji bytu. Gdyż za ich montaż i zakup zapłacilibyśmy o wiele więcej i całkiem możliwe, że ta inwestycja by się nigdy nie zwróciła. Montaż przenośników w halach produkcyjnych jest naprawdę dobrym rozwiązaniem, gdyż ułatwia przepływ półproduktów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami i znacznie przyspiesza wyprodukowanie gotowego produktu. Jeśli na danym stanowisku zostanie zakończona praca, to zamiast samemu transportować ten półprodukt dalej lub czekać na osobę do tego wyznaczoną, pracownik może po prostu położyć na przenośnik towar i zająć się następnym.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.