Dlaczego warto wybrać leasing finansowy

leasing finansowy2

Czas trwania umowy

Osoby, które chcą wybrać leasing operacyjny muszą pamiętać o tym, że jej czas trwania nie może być krótszy niż czterdzieści procent normatywnego okresu amortyzacji wybranego środka trwałego. Jeśli chodzi o leasing finansowy to tutaj nie ma nałożonych żadnych ograniczeń czasowych. To, ile będzie trwała dana umowa zależy tylko i wyłącznie od klienta, ponieważ to on podejmuje decyzję, jak długo zajmie mu pełne zamortyzowanie leasingowanego środka trwałego. Może to być umowa na okres kilku lat, roku, a nawet taka, która pozwoli firmie klienta na dokonanie jednorazowej amortyzacji po podpisaniu umowy na leasing finansowy. Jeśli oczywiście kwalifikuje się do takiego rozwiązania.

Jednorazowa amortyzacja

Niektóre firmy spełniają wymagania i mogą dokonać jednorazowej amortyzacji. Jest to rodzaj pomocy de minimis. Każdy, kto chciałby z niej skorzystać musi uzyskać stosowne zaświadczenie. Mogą z niej skorzystać osoby, które podpisały umowę na leasing finansowy, założyły działalność gospodarczą w tym samym roku lub są małymi podatnikami ( w roku ubiegłym nie przekroczyły 1,2 miliona euro, chociaż ta kwota może się co roku zmieniać). Oczywiście także w tym przypadku jest pewien limit i wynosi on pięćdziesiąt tysięcy euro. Tak więc leasing finansowy na samochód osobowy wydaje się być idealny do wykonania jednorazowej amortyzacji.

Zakup po niższej stawce VAT

Szczególnie opłacalna dla klientów leasingowych będzie sytuacja, w której leasingowany przedmiot będzie opodatkowany stawką ośmiu procent VAT (np. medyczny). To przełoży się na niższe opłaty. Należy pamiętać, że jeśli leasing finansowyklient zdecyduje się na leasing operacyjny to zawsze traktowany jest on jak usługa i objęty jest stałym podatkiem VAT wynoszącym dwadzieścia trzy procent. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że podatek VAT płaci się od razu od pełnej kwoty, na jaką opiewa leasing, więc gdy wyniesie on osiem procent to opłata ta będzie ponad dwukrotnie niższa niż byłaby przy wyborze leasingu operacyjnego. Oczywiście, mimo wszystko każdy przedsiębiorca powinien sam porównać obie formy leasingu ze swoją działalnością, aby podjąć decyzję, co będzie bardziej opłacalne.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.