Instruktarz leasingowy

Czy ciężko wziąć leasing

Jest to obecnie czynność bardzo łatwa, która nie wymaga zbyt wiele czasu. Największym wymogiem jest zdecydowanie to, że trzeba prowadzić własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, nie może być to działalność, która nie generuje przychodów. Takie przedsiębiorstwa bardzo szybko odpadają z procesu leasingowego, gdyż firmy finansujące środki trwałe nie chcą problematycznych klientów, którzy będą zalegali z opłatami i w efekcie końcowym, z którymi trzeba będzie trzeba zerwać umowę. Dużo problemów dla małego zysku. Jeśli więc spełniamy te dwa wymogi, to nie będziemy mieli problemów z podpisaniem umowy na leasing. Oczywiście to, że spełniamy warunki nie powoduje, że bezmyślnie trzeba od razu podpisać umowę leasingową. Pamiętajmy o tym, że będzie to długoletnie zobowiązanie finansowe, dlatego też trzeba przeanalizować obecną sytuację swojej firmy i przynajmniej w przybliżeniu przeanalizować rynek, na którym działamy. To da nam na tyle ile jest to możliwe zbliżony obraz tego, czego możemy spodziewać się w przyszłości.

Ile to kosztuje

Na potrzeby artykułu zakładamy, że planujemy podpisanie umowy na leasing operacyjny. Środkiem trwałym będzie samochód firmowy do trzech i pół tony. Na początku zawsze uiszcza się tzw. opłatę wstępną. Może ona wynosić od zera do nawet trzydziestu procent wartości leasingowanego środka. Im większa ona będzie, tym niższe będą raty leasingowe. Warto pamiętać o tym, że w tej leasingformie leasingu występuje wykup. A więc zakładając, że opłata wstępna będzie wynosiła trzydzieści procent wartości początkowej i kwota wykupu to będzie dziesięć procent wartości przedmiotu to w trakcie trwania umowy leasingowej pozostanie nam do spłaty nieco ponad sześćdziesiąt procent wartości danego środka trwałego. Oczywiście, zakładamy, że chcemy wykupić po zakończonej umowie leasingowej środek trwały. Należy pamiętać też, że minimalną wartością, którą należy zamortyzować opłatami ratalnymi jest czterdzieści procent wartości środka trwałego. Oczywiście, rzadko kiedy zdarza się tak, aby tylko tyle spłacić. Podsumowując, szukając sposobu na pozyskanie auta do firmy zdecydowanie warto sprawdzić, czy leasing nie będzie idealnym rozwiązaniem. Pozwala on również na odpowiednią optymalizację podatkową.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.