Leasing denominowany i walutowy

Słowem wprowadzenia

Leasing w walucie jest popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Jednak przy wyborze waluty pojawia się problem. W której walucie leasing będzie dla przedsiębiorcy najbardziej korzystny? Wybrać polskie złote, czy może zdecydować się na spłaty w japońskich jenach, frankach czy euro? Odpowiedzi na te pytania zawarte zostały w tym poradniku. Warto jednak już na wstępie zaznaczyć, że leasing w walucie staje się coraz mniej popularny i nawet obecnie nie każda firma leasingowa posiada go w swojej ofercie.

Denominowany i walutowy

Leasing w walucie obcej możliwy jest w dwóch wariantach: walutowym i denominowanym. Różnica jest następująca, leasing w walucie denominowany zakłada, że spłaty ratalne wyrażane są w umowie w walucie zagranicznej, lecz wpłaty na konto leasingodawcy uiszczane są w polskich złotówkach. W wariancie walutowym, waluta ustalona w umowie jest walutą, w której spłaca się raty.

Zjawisko spreadu walutowego

Leasing w walucie denominowany jest opcją niekorzystną ze względu na zjawisko spreadu walutowego. Spread walutowy to nic innego, jak różnica w kursach skupu i sprzedaży waluty. Wartość środka trwałego w leasingu tym ustalana jest po kursie kupna, natomiast raty uiszczane są po kursie sprzedaży. Dlatego w końcowym rozliczeniu leasing w walucie denominowany może okazać się dużo droższy od leasingu w złotówkach. Dlatego też tak ważne jest bardzo dokładne czytanie umów i omówienie nawet najbardziej z pozoru nieznaczącego zapisu. W późniejszym czasie może okazać się, że ten niby nieważny zapis jest jednym z najbardziej istotnych.

Leasing walutowy

Leasing w walucie jest opcją najkorzystniejszą, ponieważ spłaty odbywają się w walucie wcześniej ustalonej. Wartość środka trwałego ustalana jest po kursie kupna NBP, lub banku, w którym konto  leasingposiada leasingodawca. Podatek VAT ustala się opierając się na średnim kursie NBP. Nawet w tym wypadku występuje zjawisko spreadu przy ustalaniu podatku VAT, jednak koszt leasingu zwiększy się o maksymalnie 0.5-1%. Można więc założyć, że jest to opcja bezpieczniejsza, jedna i tak warto dokładnie zastanowić się, czy nie prostszym i lepszym rozwiązaniem będzie po prostu nawiązanie umowy leasingowej w złotówkach.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.