Leasing – szybko i sprawnie

Czym w ogóle jest leasing

Jest to umowa cywilnoprawna, w której występują dwie strony umowy – leasingodawca, czyli finansujący, a więc firma leasingowa oraz korzystający, czyli leasingobiorca – klient. Leasingodawca przekazuje klientowi prawo do korzystania z jednego lub kilku środków trwałych na pewien, uzgodniony w umowie, czas. Oczywiście, nie ma nic za darmo i klient na mocy tejże umowy decyduje się na spłacanie rat w ustalonych w umowie wysokościach w określonym czasie. W znaczącej większości przypadków musi on także zapłacić wpłatę początkową, która wynosi od zera do trzydziestu procent wartości początkowej środka trwałego. Klient ma możliwość wyboru pomiędzy leasingiem finansowym, a leasingiem operacyjnym. Obie te formy różnią się od siebie oraz mają inne zalety i wady. Jedno jednak łączy każdy rodzaj finansowania – szybki leasing. Zdecydowanie, to szybkość jest jedną z wielu zalet tego finansowania. W porównaniu z kredytem i tym, jak dużo dokumentów trzeba złożyć, aby tylko dowiedzieć się, czy nadajemy się na kredytobiorcę oraz czasu, jaki trzeba na to poświęcić, leasing zdecydowanie wygrywa.

Co warto wiedzieć

Szybki leasing to nie jedyna zaleta. Jeśli chodzi o leasing operacyjny, który jest częściej wybierany to charakteryzuje go również to, że całość rat leasingowych można wliczyć w koszty prowadzenia działalności. Podobnie robi się z wpłacaną opłatą wstępną. W tej formie leasingu istnieje możliwość wykupu leasingowanego środka trwałego po upłynięciu umowy i spełnieniu jej warunków. Kwotę tę ustala się w umowie. Jeśli natomiast chodzi o szybki leasing finansowy to w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się część odsetkową rat leasingowych i nie ma tu kwoty wykupu.szybki leasing
W trakcie leasingu amortyzuje się całą wartość środka trwałego. Dodatkowo w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się także odpisy amortyzacyjne, których klient w tym przypadku dokonuje osobiście. Nie ma tutaj kwoty wykupu, dlatego też po zakończonej umowie, bez żadnych dodatkowych kosztów klient staje się jedynym i pełnoprawnym właścicielem dotychczas leasingowanego środka trwałego. Może zdecydować, czy chce dalej z niego korzystać, czy może sprzedać na rynku wtórnym.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.