Leasing w różnych walutach

lesaing w walucie2

Leasing w innych walutach

Ten rodzaj leasingu jest w ostatnich latach mniej popularny. Duży wpływ na to ma obecna sytuacja z frankiem szwajcarskim. Szum medialny wokół kredytów i problemów z ich spłatą nie działa korzystnie na leasing w walucie. Oczywiście, frank nie jest jedyną walutą, w której można spłacać środek trwały udostępniony przez firmę leasingową. Leasing można także brać w euro i jenach. Wybór waluty oczywiście zależy od klienta. Firmy leasingowe nie mają żadnych problemów z dostosowaniem umowy i pozostałych formalności do wybranej waluty. Leasing może być denominowany lub walutowy.

Leasing denominowany

Opiszmy różnicę między tymi rodzajami leasingu. Leasing w walucie denominowany charakteryzuje się tym, że kwoty do zapłaty, które umieszczone zostały w umowie leasingowej wyrażone są w walucie, na którą zdecydował się leasingobiorca. Opłaty na konto firmy leasingowej musi jednak uiszczać w złotówkach. I przez to może być narażony na zjawisko spreadu walutowego. Czym jest spread? Chodzi o to, że raty leasingowe liczone są po kursie leasing w waluciesprzedaży waluty, czyli mniej korzystnym. Kurs najczęściej brany jest z banku, u którego bierzemy leasing. A różnice mogą być nawet rzędu kilkudziesięciu groszy. Z początku może się to wydawać niewielką kwotą, jednak mnożąc ją przez kwotę raty i ilość rat, wychodzi dość pokaźna suma.

Leasing walutowy

Leasing w walucie jest bardziej korzystny niż denominowany. Co więcej opłaty na konto firmy leasingowej mogą być wykonywane w walucie obcej, nie koniecznie w złotówkach. Podatek VAT jednak opłaca się w złotówkach i jego kurs jest ustalany w oparciu o średni kurs Narodowego Banku Polskiego. Wartość leasingowanego przedmiotu ustala się w większości przypadków o kurs kupna w banku komercyjnym. W bankach kursy są o wiele mniej korzystne dla klienta niż w NBP. Dlatego tak rzadko wartość środka trwałego na który podpisuje się umowę o leasing w walucie wyrażana jest przez kurs kupna w Narodowym Banku Polskim. Nawet w tym przypadku widoczny będzie efekt spreadu, który wyniesie kilka lub kilkanaście groszy.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.