Najpopularniejszy leasing

leasing operacyjny

Korzyści dla małych przedsiębiorców

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wybieranie na ślepo właśnie tej formy leasingu, ponieważ jest on popularniejszy, jest mało rozsądne i może nieść ze sobą niekorzystne konsekwencje. Każdy doradca, czy osoba, która zna się na finansach jasno powie, że najważniejsza jest analiza każdej możliwej decyzji na podstawie swojego przedsiębiorstwa i jego możliwości. Dopiero po dokonaniu tej dokładnej analizy możemy podjąć decyzję, czy w ogóle firma funkcjonuje na tyle dobrze, żeby podpisać umowę na leasing operacyjny lub finansowy i czy najbardziej odpowiedni dla danej firmy będzie leasing operacyjny. Może się po takiej analizie okazać, że lepszym rozwiązaniem, akurat w analizowanym przypadku będzie leasing finansowy. Warto pamiętać także o innych możliwościach.

Zalety i wady – leasing operacyjny i finansowy

Z pewnością warto tu wspomnieć o tym, że leasing finansowy posiada bardzo atrakcyjną ofertę dla młodych firm (do roku działalności). Cała rzecz polega na jednorazowej amortyzacji, w wyniku której już z pierwszą ratą płacimy całą wartość produktu. Pozwala to na bardzo duże obniżenie podatku dochodowego na koniec roku rozliczeniowego. Jednak trzeba spełnić wiele wymagań i dostać odpowiednie pozwolenie na wykonanie takiej czynności. leasing operacyjnyLeasing operacyjny nie pozwala na taki manewr, jednak ma inne zalety, szczególnie jeśli mowa o kosztach uzyskania przychodu przez firmę. Wlicza się w nie całe raty, a więc zarówno część kapitałową (stałą) i odsetkową (zmienną). Oprócz tego wpłata początkowa także jest wliczana. Kolejną, bardzo dużą zaletą jest to, że podatek VAT jest rozłożony na tyle opłat, ile jest wpłat ratalnych. Dzięki temu przez cały okres trwania leasingu (zwykle około czterech lat) właściciel firmy nie jest narażony na skumulowaną, wysoką opłatę. Z pewnością w jednej kwestii leasing operacyjny przegrywa z finansowym. W tym drugim bowiem w trakcie umowy leasingu amortyzujemy samodzielnie środek trwały (wpisuje się to do kosztów uzyskania przychodu), co skutkuje tym, że nie musimy wpłacać żadnej kwoty wykupu, co ma miejsce w leasingu operacyjnym. Oczywiście, tutaj jest ta różnica, że amortyzujemy sto procent wartości towaru, gdzie w leasingu operacyjnym mamy obowiązek zamortyzować min. Czterdzieści procent. Oczywiście jeśli taką umowę podpiszemy, to kwota wykupu będzie bardzo znacząca.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.