Różne rodzaje przenośników

przenośniki2

Podział przenośników

Osoba, która nie zna się na przenośnikach a chce je zamówić do swojego magazynu, hali produkcyjnej czy centrum dystrybucyjnego z pewnością czeka nie lada wyzwanie. Będzie bowiem zmuszona albo do samodzielnego zapoznania się z tematem, albo do zatrudnienia specjalisty, który doradzi, jakie przenośniki najlepiej będzie wybrać. A rodzajów jest naprawdę dużo. Zacznijmy od przenośników cięgnowych. Dzielą się one na taśmowe, które z kolei dzielą się na stałe, przejezdne, przenośne, obrotowe i przesuwne. Kolejnym typem są członowe, w skład których wchodzą przenośniki płytowe, korytowe, skrzynkowe, wałkowe, schodkowe, półkowe i kołyskowe. Kolejnym rodzajem przenośników są kubełkowe dzielące się na proste pionowe, proste pochyłe, okrężne przestrzenne i okrężne w jednej płaszczyźnie. Do przenośników cięgnowych zalicza się także zbierakowe (zgrzebłowe, zgarniakowe, talerzowe, przesuwające, podłogowe, skokowe), które charakteryzują się tym, że transportują produkty za pomocą zgarniaków, zgrzebłów lub zaczepów. Ostatnim rodzajem przenośników zaliczających się do cięgnowych są przenośniki podwieszone, które transportują towary na zawieszkach. W ich skład wchodzą: niosące, ciągnące i ciągnąco-niosące. Niosące są jednotorowe, ciągnące dwu, a więc w ich przypadku towar może być transportowany w dwie różne strony.

Przenośniki bezcięgnowe i z medium pośredniczącym

Do bezcięgnowcyh zaliczają się impulsowe i grawitacyjne (ślizgowe, samotoki, wózkowe), a także wałkowe i krążkowe napędzane (z napędem indywidualnym, grupowym i nienapędzane). Przenośniki śrubowe (poziome z obracającym się wałem, z obracającą się rurą i pionowe) także zalicza się przenośnikido bezcięgnowych. W ich skład wchodzą również wstrząsowe (wibracyjne, skokowo-unoszące) i miotające (taśmowe, talerzowe, łopatkowe). Ostatnią grupą przenośników są te z medium pośredniczącym. Zalicza się do nich pneumatyczne, czyli gazowe. Dzielą się one na ciśnieniowe, fluidyzacyjne, grawitacyjne. W ich skład wchodzą również hydrauliczne, czyli cieczowe, które dzielą się na otwarte i zamknięte. Jak widać, na rynku dostępnych jest mnóstwo rodzajów przenośników i bez wątpienia każdy przedsiębiorca znajdzie taki, który będzie dla niego najlepszy. Wiele rodzajów przenośników można łączyć ze sobą co jest dodatkową olbrzymią zaletą.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.