Ważne Informacje o leasingu

Podstawy

Niemal każdy przedsiębiorca uważa auto służbowe za niezbędnik. Dlatego też szukają oni sposobów na jego pozyskanie. Do wyboru mają: samodzielne kupno, długoterminowy najem, leasing lub kredyt. Pierwsze rozwiązanie wiąże się z koniecznością wydania kwoty rzędu około stu tysięcy złotych. Niewielu przedsiębiorców na starcie ma takie pieniądze do wydania. Najem długoterminowy staje się coraz bardziej atrakcyjny jednak nadal nie jest tak korzystny, jak leasing, dzięki któremu dobrze optymalizujemy podatek VAT i wydając niewielkie koszty miesięczne cieszymy się z zupełnie nowego pojazdu. Kredyt także jest atrakcyjnym rozwiązaniem, lecz wiąże się z wysokimi wymaganiami i szeregiem dokumentów, które trzeba wypełnić, aby chociażby dowiedzieć się czy dana firma w ogóle jest w stanie wziąć kredyt. W leasingu formalności ograniczone są do minimum, a decyzje leasingowe wystawiane nawet w kilka minut od zgłoszenia (np. w Millennium Leasing). Leasing jest umową zawieraną pomiędzy firmą leasingową, a klientem. W jej wyniku otrzymuje on w użytkowanie środek trwały, w zamian dokonując spłat ratalnych i zobowiązuje się do wykorzystywania środka trwałego zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodatkowe informacje leasingowe

Z leasingiem wiąże się także kilka ograniczeń, jak to, że w niektórych firmach wyjazd poza granice kraju leasingowanym pojazdem trzeba zgłaszać firmie leasingowej. W leasingowanym pojeździe https://www.millennium-leasing.pl/nie wolno bez zgody firmy leasingowej wprowadzać jakichkolwiek zmian. Leasingowany przedmiot trzeba także użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, w innym przypadku może to się wiązać z utratą leasingowanego przedmiotu i koniecznością dalszej spłaty zobowiązania leasingowego. Przed podpisaniem umowy leasingowej trzeba także zapoznać się szczegółowo z OWUL-em, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, w którym zawarte są wszelkie postępowania w najróżniejszych sytuacjach. Mogą tam także pojawiać się informacje o dodatkowych opłatach takich jak np. konieczność zapłaty za dostarczenie leasingowanego przedmiotu do miejsca wskazanego przez klienta. Najważniejsze jest jednak to, żeby przed podpisaniem umowy leasingowej przeprowadzić bardzo dokładną analizę swojej firmy, co pozwoli na upewnienie się, że jesteśmy w stanie udźwignąć takie długoterminowe zobowiązanie finansowe.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.